Home Home
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven // T 040-253 34 43

Integraal Jeugdbeleid

Integraal Jeugdbeleid gemeente Veldhoven

Gericht op de brede school zijn de volgende leefdomeinen van belang:

In het kader van jeugdbeleid is psz, ko en school benoemd als een vindplaats wat bepaalde eisen stelt aan de bekwaamheid en deskundigheid van de werkers aldaar.