Home Home
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven // T 040-253 34 43

MFA en verbrede school

In het hart van het netwerk dat de Brede School is, staan de Multi Functionele Accommodatie en de Verbrede School. Veldhoven krijgt straks vier zogenoemde mfa’s met daaromheen enkele Verbrede Scholen. De mfa’s worden nieuw gebouwd en volledig afgestemd op de wensen van de deelnemende partners. Dit zijn de plekken waar ouders, kinderen en professionals elkaar gaan ontmoeten. De plekken waar privacy en openheid naast elkaar leven. Waar leertijd en vrije tijd naadloos overlopen. Plekken waar functies, kennis en mensen samensmelten en meerwaarde creëren. Waar zorg, onderwijs, sport en cultuur elkaar gaan aanvullen.aar ouders, kinderen en professionals elkaar gaan ontmoeten. De plekken waar privacy en openheid naast elkaar leven. Waar leertijd en vrije tijd naadloos overlopen. Plekken waar functies, kennis en mensen samensmelten en meerwaarde creëren. Waar zorg, onderwijs, sport en cultuur elkaar gaan aanvullen.

De Verbrede Scholen opereren volledig zelfstandig en krijgen aangepaste voorzieningen voor partners in de Brede School. Dus ook op de Verbrede Scholen komt accommodatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en zorg. De professionals op de mfa’s staan ook ter beschikking aan de Verbrede Scholen.