Home Home
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven // T 040-253 34 43

Overheidsbeleid

Waar de Brede School ooit begon als een instituut om ‘zwakkere’ wijken in grote steden te ontlasten, is het nu een krachtig middel om kinderen en ouders te helpen ontwikkelen. Van overheidswegen ligt er een groot aantal regelingen ten grondslag aan het welslagen van de Brede School. Zo zijn er de:

Dit is nog maar een greep van maatregelen die regionaal vertaald kunnen worden, ten goede van de Brede School. In Veldhoven ligt het Integraal Jeugdbeleid aan de basis van het beleid voor de Brede School. Dit gemeentelijk beleid stelt de jeugd en haar ontwikkelkansen centraal. Ze hebben recht op hun eigen plek, op hun eigen cultuurbeleving en hun eigen identiteit. De gemeente laat de jeugd participeren en schakelt daarbij verenigingen, instellingen en organisaties in. Ouders zijn verantwoordelijk, maar de jeugd heeft de toekomst.