Home Home
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven // T 040-253 34 43

Dagarrangementen

Een dagarrangement is een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Een programma van elkaar opvolgende diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen. Waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat. Maatwerk en variatie naast aansluitend en uitdagend.
Voorwaarde voor het slagen van een dagarrangement is dat partners denken en handelen in het belang van elk kind en zijn ouders. De samenwerking is intensief en kenmerkt zich door multifunctionele accommodaties, multidisciplinaire teamwork, integraal management, uniforme pedagogische uitgangspunten en gelijkwaardigheid.

Het dagarrangement draagt bij aan de uitwisseling van kennis en mensen. Vakmensen in allerlei disciplines blijven, maar worden teamspelers. Teams die krachtige partners worden van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders worden gefaciliteerd om werk, opvoeding, privé en zorgtaken op verantwoorde wijze te combineren. Het dagarrangement draagt bij aan sociale cohesie en goed burgerschap. De wereld van het kind houdt straks niet meer op bij de eigen voordeur.